Hotel Skansen general press images

All images are free for publication in connection with marketing of Hotel Skansen in Båstad and in articles about the hotel. If the photographer's name is stated, it must be included in editorial publications. ----------------------------------------------------- Samtliga bilder är fria för publicering i samband med marknadsföring för Hotel Skansen i Båstad och i redaktionella sammanhang som handlar direkt om hotellet. Om fotografens namn finns angivet, ska detta anges vid redaktionell användning.